دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام: افسردگی خفیفی در دانشجویان به وجود آمده است

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ايلام گفت: «براي درمان افسردگي خفيف در دانشجويان كه در زمينه علمي و سياسي به‌وجود آمده بايد راه ‌حلي پيدا كرد.»

مراد باسره در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب ابراز عقيده كرد: «دلايلي همچون اوضاع صنفي دانشگاه، نبود بازار كار بعد از تحصيل و حركت دانشگاه به سمتي كه بدون فعاليت و آگاهي سياسي به كار خود ادامه دهد باعث گسترش افسردگي در دانشجويان شده است.»

اين فعال دانشجويي با طرح درخواستي از وزير علوم مبني بر حفظ استقلال دانشگاه و حمايت از جنبش دانشجويي، گفت: «نه تنها بايد در دانشگاه آزادي بيان و گفت‌وگو وجود داشته باشد، بلكه در صورتي كه سخنراني در جايي صورت گرفت حرمت آزاي بيان آن حفظ شود.»

وي با بيان اينكه وزارت علوم در بحث تعامل با انجمن‌هاي اسلامي عملكرد مثبتي نداشته است و سعي دارد طرحها و افكارش را بر دانشجويان القا كند، خاطرنشان كرد: «ظاهرا بودجه فرهنگي دانشگاهها افزايش پيدا كرده است ولي بايد منتظر ماند و ديد كه اين بودجه صرف چه اموري مي‌شود.»

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ايلام در ارزيابي عملكرد دولت گفت: «بطور كلي برنامه‌هاي اقتصادي دولت شفاف نيست؛ نمونه آن بحث توزيع سهام عدالت و حتي شعار آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم بود كه رييس جمهور آن را كتمان كرد.»

وي افزود: «در عرصه سياست خارجي نيز فعاليت‌ها معطوف به انرژي هسته‌اي شده است و در زمينه فرهنگي نيز به نقد عملكرد دولت گذشته در اين زمينه محدود شده است.»

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز