با کاروان مهر، نگاهی به سفر مسوولان به مناطق محروم ایلام

گزارش از: حسين خدنگ
زير نور آفتاب در گرماي ‪ ۴۵‬درجه مناطق مرزي دهلران ، خودروهاي خاك آلود سينه‌كش صحرا را مي‌شكافند و جلو مي‌روند.

از دور دست غبار و گرد و خاك ماشينها كه از تپه ماهورها و صحرا بر مي خيزد در چشم ساكنان عشاير و چادرنشين اين مناطق انگار هياهوي دسته سواري است كه به همدلي و خدمت آمده است.

استاندار به عنوان بالاترين مقام اجرايي استان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان استاندار و مديران دستگاه‌هاي اجرايي به همراه تيم خبري مهمانان ناخوانده صحرانشيناني هستند كه از ديدن مسوولان به وجد آمده‌اند.

نه گرماي هوا و نه سخت گذر بودن راه كه كاروان پيموده نمي‌تواند اثري از خستگي بر چهره و نگاه مسوولان استان محروم ايلام بر جاي بگذارد.

همزمان با نخستين روز از هفته دولت، كاروان سفر خود را به شهرستانهاي استان آغاز كرده و در روزهاي متوالي از ايوان در شمالي‌ترين نقطه استان به دشت عباس در جنوبي‌ترين نقطه راه پيموده است.

در اين سفر، كاروان بارها هم‌سفره مردم روستايي و عشايري شده كه لب به واگويه گشوده‌اند از دردهاي خود گفته و مهرباني نگاه و وعده‌هاي مسوولان مرهمي بر دردهايشان بوده است.

حضور استاندار و هيات همراه به بهانه هفته دولت و افتتاح طرحهاي عمراني در مناطق محروم و دورافتاده ايلام در نگاه مردم اين مناطق به عنوان گامي بلند براي حذف فاصله مردم و مسوولان تعبير مي‌شود.

به همين علت است كه "محمدولي سرابي" از روستاييان منطقه انارك چوار با خوشحالي از حضور استاندار در اين منطقه ياد مي‌كند و آن را اتفاقي خوشايند مي‌داند كه در گذشته نيفتاده است.

به عقيده وي ديدن مسوولان و سخن گفتن از محروميتها در ارتباطي مستقيم يكي از بهترين لحظات هر انسان است تا بفهمد كه هنوز كساني هستند كه دغدغه شان معيشت مناطق محروم است.

"احمد" پسر بزرگ اين خانواده روستايي كه صورت آفتاب سوخته او بزرگتر از هيجده ساله‌هاي هم سنش مي‌نمايد، نيز گفت: مسوولان با حضور در اين مناطق مي‌بينند كه يك روستايي چگونه زندگي مي‌كند و به چه چيزهايي نياز دارد.

وي معتقد است:اگر مسوولان بخواهند به مشكلات مردم رسيدگي كنند بايد شرايط آنان را از نزديك ببينند و حس كنند.

وي تاكيد كرد: سفر مسوولان به مناطق محروم، بارقه اميدي براي حل مشكلات روستاييان و عشاير به عنوان قشر زحمتكش جامعه است.

كاروان حامل مسوولان در هفته دولت به هر نقطه كه سفر كرد با استقبال مردمي مواجه شد كه آمده بودند تا با قرباني كردن گاو و گوسفند ديدار و حضور مسوولان را ارج نهند.

اين روزها آنچه به چشم آمد اما در نگاه دوربينها و نوشته‌هاي گروه خبري آن گونه ذكر نشد خنده‌هاي شاد كودكاني بود كه روي خودروهاي غبارآلود كاروان به يادگار خط نوشتند، پيرزنان كه با لهجه محلي مسوولان را دعا كردند، پدراني كه با دستهاي پينه بسته دست استاندار و هيات را فشردند و افرادي نيز درد نوشته‌هاي كاغذيشان را به دستان مسوولان سپردند.

در بسياري از مناطق صعب العبور خودروهاي كاروان به سختي راه را پيمودند در مسيرهاي ناهموار و سنگلاخي گير افتادند و با دستان توانمند مردم مناطق از چاله‌ها و سنگهاي بزرگ رهايي يافتند.

"علي محمد آزاد" استاندار بومي ايلام در اين سفرها پاي درد دل پدران و مادران شهيداني نشست كه با لهجه كردي از فراق فرزندانشان گفتند و دستهاي پينه بسته از نبرد دست و داسشان در مزرعه‌ها، در دستهاي گرم استاندار جاي گرفت.

در اين سفر وراي افتتاح طرحهاي عمراني و صنعتي كه طليعه شكوفايي اقتصادي ايلام و رفاه ساكنانش بودند همزباني مردم و مسوولان تابلويي از همدلي و همزباني را پيش چشم بييندگان قرار داد، چه اشكهايي كه بر شنهاي گرم بيابانهاي دشت عباس ريخته نشد و چه اشكهايي كه لاله‌هاي دشتهاي مهران را سيراب نكرد.

و اينگونه بود كه استاندار ايلام در بازگشت از سفرهاي شهرستاني خود با تحكمي مثال زدني از عزم دولت براي رفع محروميت و پيگيري مطالبات مردم سخن گفت.

علي‌محمد آزاد با تاكيد بر حق مردم ايلام براي برخورداري از رفاه نسبي و زدودن چهره فقر از افتتاح ‪ ۱۸۵‬طرحهاي عمراني، صنعتي و خدماتي به عنوان گامي بلند اما ناكافي براي رفع محروميت از چهره ايلام عنوان كرد.

وي افزود: در اين سفرها مسوولان به صورتي عيني ظرفيتها و نيازهاي مناطق مختلف را لمس كرده و اين موارد را در اولويت بنديها و برنامه‌ها مد نظر قرار مي‌دهند.

وي توزيع عادلانه ثروت، امكانات و فرصتها را محسوس‌ترين رويكرد دولت نهم خواند و تاكيد كرد: دولت عدالت محور نهم مصمم است كه از ظرفيتهاي پنهان در مناطق مختلف كشور براي دستيابي به توسعه استفاده كند.

آزاد اظهار داشت: مديريت ارشد استان ايلام نيز تلاش كرده كه همگام با دولت نهم بتواند شعارهاي رييس جمهوري را در اين استان تحقق ببخشد.

وي در ادامه افتتاح اين تعداد در استان ايلام را نمود بارزي از عزم مسوولان براي محروميت زدايي دانست و در خصوص اين طرحها گفت: براي اجراي اين تعداد طرح كه برخي از آنان طي كمتر از شش ماه به بهره‌برداري رسيده‌اند ‪ ۳۲۰‬ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

وي احداث راه، آغاز عمليات لوله‌گذاري آب، طرحهاي صنعت نفت و پتروشيمي، شبكه آب و .. را از نمونه طرحهاي ذكر كرد كه به منظور افزايش سطح رفاه ساكنان مناطق محروم راه اندازي شده‌اند.

استاندار ايلام با لذت بخش خواندن حضور بي‌واسطه در بين مردم مناطق مختلف اين استان تاكيد كرد: سفرهاي اين چنيني مختص به هفته دولت نبوده و در آينده نيز ادامه دارند.

استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام در غربي‌ترين نقطه كشور قرار دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز