زلزله حوالی موسیان واقع در استان ایلام را لرزاند

زلزله‌اي به بزرگي ‪ ۳/۷‬درجه در مقياس امواج دروني زمين ( ريشتر) يكشنبه شب حوالي شهرستان "موسيان " در استان ايلام را لرزاند.

مركزلرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران‌اين زمين لرزه را در ساعت ‪ ۲۳‬و ‪ ۵۳‬دقيقه و ‪ ۴۵‬ثانيه در عرض شمالي ‪ ۳۲/۵۱‬وطول شرقي ‪۴۷/۱۵‬ ثبت كرده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز