دموکراسی با گدایی رای یا انتخاب مردم؟ سرمقاله طنین غرب شماره ۴۸

 انتخابات مهمترين نماد دموکراسي است و اصلي ترين عوامل اجرايي دموکراسي مردم هستند در جوامع دموکرات مردم براي مشارکت در سرنوشت خود و کشور تصميم مي گيرند تا افرادي را به عنوان عوامل اجرايي انتخاب نمايند ما به چگونگي گزينش و تاييد افراد کانديدا شده در اين مبحث کاري نداريم اما اين افراد معمولاً بايد از ميان نخبه گان و افراد توانمند جامعه باشندکه با توجه به توانايي و تخصص خود در اين زمينه اعلام آمادگي مي کنند آنها بايد داراي وجدان بيدار باشند و در تصميم گيريها رضايت خداوند و منافع مردم را همواره مدنظر داشته باشند مخصوصاً در کشور ما که يک کشور اسلامي و در واقع الگويي براي جهان اسلام است اين امر بايد در سرلوحه اعمال مسئولين و منتخبين مردم باشد. آنان بايد عدالت اجتماعي، اجراي قانون و منافع مردم را مهمترين سرلوحه برنامه هاي خود قبل و بعد از انتخاب شدن قرار دهند. با عنايت به اين امر سوالاتي پيش مي آيد که آيا فردي که براي اجراي آن گزينه ها کانديدا مي شوند از رانت قدرت به نفع خود استفاده مي کنند؟ آيا سوء استفاده از قدرت ناعادلانه نيست؟ يعني بعنوان مثال در حالي که رقيب هيچ موقعيتي براي معرفي خود به مردم ندارد از تريبون قانوني مردم استفاده غير قانوني شود؟ و حق شرايط برابر را از رقيب خود بگيرد؟ آيا مردم بايد به شعار عدالت ورزي و قانون مندي چنين افرادي اعتماد کنند؟ اگر هدف يک کانديدا رسيدن به قدرت و استفاده شخصي نباشد آيا دست به تخريب رقيبان خواهد زد؟ و يا با گدايي راي ، آسايش مردم را سلب خواهد کرد؟ فردي که براي خدمت به مردم کانديد مي شود قطعاً منصفانه و در جمع مردم توسط رسانه يا هر وسيله اي که قانون اجازه استفاده از ?آن را به آنها داده خود را معرفي مي کنند و قضاوت را بر عهده مردم مي گذارند. همانگونه که بيان شد عوامل دموکراسي مردم هستند آنها نبايد شعارهاي زيبا و مسايل جانبي را مبناي انتخاب خودقرار دهند و يا تحت تاثير احساسات دست به انتخاب نامعقول بزنند آنها بايد با تحقيق و تفحص افراد توانمند و متخصص را انتخاب نمايند که تاثير چشمگيري در اجراي دموکراسي و توسعه استان داشته باشد اگر اينگونه انتخاب کنيم قطعاً در دوره هاي بعد شاهد کانديد شدن افراد سودجو و ناتوان که پشتوانه مالي يا قدرت مديريتي را مستمسک انتخاب شدن قرار مي دهند و پيکره ي شهر را با شعار و عکس تخريب مي کنند نخواهيم بود همچنين شاهد رشد صعودي ثروت افراد منتخب و سقوط و يا رکود توسعه استان نخواهيم بود. بياييد همه با هم به جنگ کوتوله پروري، و به حاشيه رفتن نخبه گان برويم و بدور از هر گونه تعصب و تنگ نظري سرنوشت شهرمان را به دست افراد توانمند ، متعهد و متخصص بسپاريم نمي توان ادعا کرد در خلقت انسان حس برتري بر ديگران نهاده شد اما ميتوان گفت در طول تاريخ اين حس در افراد پرورش يافته که هيچ کس قوي تر از خود را به بازي در مقابل خود نمي گيرد لذا بايد بپذيريم هيچ مديري توانمندتر از خود را انتخاب نخواهد کرد. بنابراين ما مردم هستيم که بايد با انتخاب متخصصين توانمند در سطح مديريت کلان گامي در جهت توسعه استان برداريم بياييد همه با هم کار را به کاردان بسپاريم.

http://taningharb.ir/?num=48
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز