شهرنشینی پیش از دوره ایلامی در ایران وجود داشته است

سرپرست كاوش‌‏ها در منطقه تاريخي هفت تپه خوزستان, گفت: در تپه ابوفندا، بناهاي يادبودي را مربوط به هزاره سوم پيش از ميلاد كشف كرديم.

دكتر سپيده نياكان, سرپرست كاوش‌‏ها در منطقه تاريخي هفت تپه خوزستان, در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا, گفت: اين آثار يادبود كه هنوز به طور كامل حفاري نشده, بسيار عظيم و با شكوه ساخته شده‌‏اند.
وي، ادامه‌‏داد: احتمالاً در محدوده قسمت اداري كاخي ساخته شده و مربوط به دوره تاريخي قبل از تمدن ايلام هم در اين منطقه شهرنشيني وجود داشته است.
وي، افزود: فصل جديد كاوش‌‏ها در اين منطقه از مهرماه امسال آغاز شده و فعلاً در حال گمانه‌‏زني و بررسي منطقه هستيم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 8روز