ایلامی‌‏ها صاحب سالن اختصاصی، زمین ، بودجه و رینگ می‌‏شوند

صبح روز گذشته "نوحي" رئيس فدراسيون ورزش‌‏هاي رزمي راهي ايلام شد تا در دومين سفر استاني دستاوردهاي خوبي با مساعدت اداره كل تربيت بدني اين استان حاصل شود.
به گزارش ايلنا، در اين سفر نوحي در ديداري با مدير كل تربيت بدني استان ايلام و با حضور معاونت فني ورزشي ، معاونت بانوان استان و هيات ورزش هاي رزمي استان ضمن تاكيد بر تعامل فدراسيون ورزش هاي رزمي و اداره كل تربيت بدني استان در راستاي ايجاد همكاري صميمانه، در خصوص مسايل و مشكلات و نيازهاي استان گفت و گو كرد .
در پايان اين جلسه نوحي يك عدد رينگ به اين شهرستان اختصاص داده و از طرف مدير كل اداره تربيت بدني ايلام نيز يك قطعه زمين يك‌‏هزار متري جهت سالن اختصاصي ورز‌ش‌‏هاي رزمي كه پس از اين جلسه بازديد شد در نظر گرفته شد.همچنين 50 درصد هزينه ساخت مجموعه فوق از سوي اين اداره مورد قبول قرار گرفت. در ادامه با توجه به نبود سالن اختصاصي براي ورزش هاي رزمي در استان ها با مساعدت مدير كل تربيت بدني استان ايلام يك قسمت از سالن سه هزار نفري اين استان به ورزش هاي رزمي اختصاص يافت. يكي از موارد ديگر در اين جلسه حضور يك تيم از اداره راه و ترابري با مساعدت اداره كل اين استان در ليگ ورزش هاي رزمي است .
در ادامه محمد نوحي براي بازديد از شهرستان مهران كه نشان از سالها استقامت و آزادگي هنوز در آن نمايان است راهي اين شهر شد .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 8روز