یک هزار و ۶۰ طرح زودبازده و کارآفرین توسط بانک ملی در ایلام مورد تایید قرار گرفت

تا نيمه آبان ماه سال جاري، يك هزار و 60 طرح اقتصادي زودبازده و كارآفرين در ايلام به ارزش 113 ميليارد ريال جهت پرداخت تسهيلات مورد تاييد بانك ملي قرار گرفت و به شعب براي انعقاد قرارداد ارسال شد.
به گزارش ايلنا, به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، از ابتداي سال جاري تا تاريخ مذكور يك هزار و 173 طرح اقتصادي زودبازده و كارآفرين به ارزش 200 ميليارد ريال از سوي كارگروه اشتغال استان ايلام به اين بانك ارسال شده كه حجم عمده آن براي پرداخت تسهيلات به شعب ارجاع شده است.
بر اساس اين گزارش، در اين مدت 91 طرح نيز به مبلغ 37 ميليارد ريال به عللي نظير عدم توجيهات اقتصادي، فني و مالي، عدم استطاعت مالي و بدهي معوقه متقاضيان نزد سيستم بانكي و وجود چك‌‏هاي برگشتي رفع سوء اثر نشده از سوي بانك ملي در ايلام به دستگاه‌‏هاي اجرايي عودت داده شده است.
گفتني است, بانك ملي در استان ايلام به منظور تسريع و تسهيل در پرداخت تسهيلات زودبازده و كارآفرين به متقاضيان، ميزان وثايق و تضمينات مورد نياز جهت دريافت تسهيلات را به نحو چشمگيري بعضا تا 30 درصد كاهش داده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز