ایلام صدر نشین دور دوم لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر

دور دوم گروه "ب" ليگ دسته اول بسكتبال با ويلچر باشگاههاي كشور برگزار شد.
به گزارش ايلنا، در چهارچوب اين مسابقات تيم هاي جامعه معلولين ، هيات لرستان ، جانبازان فارس، بهزيستي كشور ، هيات مازندراني به ميزباني شهر ايلام به مصاف هم رفتند كه در پايان دور دوم تيم جامعه معلولين ايلام عنوان اول را كسب كرد، هيات تيم جانبازان فارس دوم و بهزيستي كشور سوم شدند
نتايج اين مسابقات بدين شرح است:
جانبازان فارس 40 - هيات لرستان 38
بهزيستي كشور 29- جامعه معلولين ايلام 36
هيات مازندران 11- جانبازان فارس 31
جامعه معلولين ايلام 22- هيات لرستان 12
هيات مازندران 20 - بهزستي كشور 29
جامعه معلولين ايلام 41- هيات لرستان 30
بهزيستي كشور 27- جانبازان فارس 34
هيات لرستان 33- هيات مازندران 18
جانبازان فارس 25- جامعه معلولين ايلام 28

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز