هزینه سالانه خانوارهای ایلامی ‌بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت

متوسط هزينه خالص ساليانه يك خانوار شهري در استان ايلام هم اكنون 51 ميليون و 478 هزار و 921 ريال است كه 13 ميليون و 197 هزار ريال آن را هزينه‌هاي خوراكي و دخاني تشكيل مي‌دهد.

سهراب حكيمي‌ ـ سرپرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايلام ـ به خبرنگار اقتصادي ايسنا اظهار كرد: از اين ميزان 38 ميليون و 281 هزار ريال به هزينه‌هاي غيرخوراكي اختصاص دارد كه به ترتيب شامل پوشاك و كفش، مسكن، آب و سوخت و روشنايي، لوازم منزل خدمات خانگي و بهداشت و درمان و حمل و نقل است.

وي با اشاره به هزينه‌هاي خالص خوراكي و دخاني خانوارهاي شهري گفت: آرد، رشته، نان و فرآورده‌هاي آن 33 ميليون ريال، گوشت با بيش از پنج ميليون ريال و فرآورده‌هاي لبني با بيش از يك ميليون ريال بيشترين سهم را در سبد خوراكي هزينه‌هاي خانوار دارند.

حكيمي‌ متوسط هزينه يك خانوار روستايي استان را 33 ميليون و 543 هزار و 771 ريال عنوان كرد: از اين ميزان 20 ميليون و 512 هزار و 851 ريال هزينه غير خوراكي و بقيه خوراكي و دخاني است.

او 288 هزار و 750 ريال از هزينه‌هاي ساليانه هر خانوار شهري و 317 هزار و 291 هزار ريال از هزينه‌هاي ساليانه خانوارهاي روستايي استان را مربوط به دخانيات اعلام كرد.

سرپرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گفت: متوسط كل هزينه ساليانه هر خانوار شهري استان بيش از 50 درصد و متوسط كل هزينه خانوار روستايي استان بيش از 55 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است.

استان ايلام هم اكنون بيش از 600 هزار نفر جمعيت دارد و .

متوسط هزينه خالص ساليانه يك خانوار شهري در استان ايلام هم اكنون 51 ميليون و 478 هزار و 921 ريال است كه 13 ميليون و 197 هزار ريال آن را هزينه‌هاي خوراكي و دخاني تشكيل مي‌دهد.

سهراب حكيمي‌ ـ سرپرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايلام ـ به خبرنگار اقتصادي ايسنا اظهار كرد: از اين ميزان 38 ميليون و 281 هزار ريال به هزينه‌هاي غيرخوراكي اختصاص دارد كه به ترتيب شامل پوشاك و كفش، مسكن، آب و سوخت و روشنايي، لوازم منزل خدمات خانگي و بهداشت و درمان و حمل و نقل است.

وي با اشاره به هزينه‌هاي خالص خوراكي و دخاني خانوارهاي شهري گفت: آرد، رشته، نان و فرآورده‌هاي آن 33 ميليون ريال، گوشت با بيش از پنج ميليون ريال و فرآورده‌هاي لبني با بيش از يك ميليون ريال بيشترين سهم را در سبد خوراكي هزينه‌هاي خانوار دارند.

حكيمي‌ متوسط هزينه يك خانوار روستايي استان را 33 ميليون و 543 هزار و 771 ريال عنوان كرد: از اين ميزان 20 ميليون و 512 هزار و 851 ريال هزينه غير خوراكي و بقيه خوراكي و دخاني است.

او 288 هزار و 750 ريال از هزينه‌هاي ساليانه هر خانوار شهري و 317 هزار و 291 هزار ريال از هزينه‌هاي ساليانه خانوارهاي روستايي استان را مربوط به دخانيات اعلام كرد.

سرپرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گفت: متوسط كل هزينه ساليانه هر خانوار شهري استان بيش از 50 درصد و متوسط كل هزينه خانوار روستايي استان بيش از 55 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است.

استان ايلام هم اكنون بيش از 600 هزار نفر جمعيت دارد و از نظر رتبه توسعه يافتگي استان بيست و هشتم كشور است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز