فرمانده‌انتظامی ایلام:امنیت اجتماعی زیربنای توسعه پایداراست

فرمانده ناحيه انتظامي استان ايلام گفت: امنيت اجتماعي زيربناي دستيابي به توسعه همه جانبه و پايدار در جامعه است.

سرهنگ "ابراهيم قائدرحمتي" روز سه‌شنبه در نشست مشترك نمايندگان مردم استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي افزود: برقراري امنيت اجتماعي باعث ترغيب بخشهاي اقتصادي به ويژه بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در منطقه ايلام شده است.

وي ادامه داد: استان ايلام با وجود ‪ ۴۳۰‬كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق اما جزو امن‌ترين استانهاي كشور براي سرمايه گذازي صاحبان سرمايه در منطقه است.

وي اظهارداشت: تعامل مثبت و دو جانبه مردم با نيروي انتظامي در ايلام مهمترين عامل برقراري امنيت اجتماعي در اين استان است.

يكي از نمايندگان مردم ايلام، مهران، ايوان و شيروان‌چرداول در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: وجود امنيت جزو اساسي‌ترين نيازهاي جامعه است.

"فريدون همتي" تاكيد كرد: امنيت پايدار جز با مشاركت مستقيم مردم تامين نمي‌شود.

يكي ديگر از نمايندگان استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: استان ايلام به سبب مسايل فرهنگي از حيث مشخصه‌هاي امنيتي در جايگاه مناسبي قرار دارد.

دكتر "داريوش قنبري" بيان كرد: امنيت اجتماعي كه در استان ايلام برقرار شده در گرو مشاركت مردم و حضور آگاهانه نيروي انتظامي در صحنه است.

استان ايلام سه نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز