سه‌شنبه 1 بهمن 1398

تحصن اهالی شهرک هجرت در مورد مشکلات قطعی آب

امروز (شنبه) اهالي شهرك هجرت در اعتراض به وضعيت نابسامان سيستم آب آشاميدني در مقابل استانداري ايلام تحصن كردند. اين تحصن از سايت 8 صبح شروع و تا 9و 30 دقيقه ادامه داشت.
نظرات ارسال نظر