تحصن اهالی شهرک هجرت در مورد مشکلات قطعی آب

امروز (شنبه) اهالي شهرك هجرت در اعتراض به وضعيت نابسامان سيستم آب آشاميدني در مقابل استانداري ايلام تحصن كردند. اين تحصن از سايت 8 صبح شروع و تا 9و 30 دقيقه ادامه داشت.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و -1روز