محوطه ساسانی پشت قلعه آبدانان مستند سازی شد

به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام ، نقشه برداري و مستند سازي محوطه و بناي "پشت قلعه" آبدانان در استان ايلام به پايان رسيد. بنا و محوطه تاريخي "پشت قلعه" شامل قلعه اي بزرگ با بارويي بيضوي و محوطه اي باستاني در پادامنه جنوبي قلعه از دوران ساساني و اوايل دوره اسلامي بازمانده است. "بيان پيراني"، کارشناس ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان مستند سازي پشت قلعه را شامل چند مرحله کار اجرايي برشمرد و افزود:« در اين عمليات نقشه برداري، مستند سازي، آسيب نگاري، آسيب شناسي و تعيين عرصه و حريم قلعه و محوطه آن به صورت پيماني به انجام رسيد. » وي با بيان اينکه "پشت قلعه" در روستايي به همين نام از توابع شهرستان آبدانان واقع شده ، افزود:« اين قلعه از بزرگترين قلعه هاي استان است که با مصالحي چون قلوه سنگ و ملاط گچ نيمکوب ساخته شده است.» پيراني افزود:« اين بنا در سال 1382 در رديف آثار ملي به ثبت رسيده اما تا کنون هيچگونه کاوش باستان شناسي در محوطه آن صورت نگرفته اما سال گذشته مرمت بخش هايي از آن انجام شده است.» اين باستان شناس با بيان اينکه پشت قلعه روي تپه اي بسيار بلند و به صورت مجزا از ساير تپه ماهورهاي منطقه ساخته شده است ، گفت:« اين بنا از قسمت هاي مختلفي شامل شاه نشين، اماکن مسکوني، آب انبار و تونل دسترسي به رودخانه به منظور تامين آب تشکيل شده است.»

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز