معاون اداری مالی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام منصوب شد

به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام در راستاي دستيابي به ساختار جديد سازمان صبح روز شنبه مورخ 31/4/85 در ساختمان اداري معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان با حكم رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام علي قبادي به عنوان معاون اداري مالي سازمان منصوب گرديد .

در اين مراسم كه با حضور معاونين ، مسئولين و مجموعه كاركنان سازمان ميراث فرهنگي استان برگزار گرديد فريدون محمدي رئيس سازمان با اعلام اين خبر كه استان ايلام اولين استان در اجراي ادغام سازمان صنايع دستي و ميراث فرهنگي و گردشگري در كشور بود تجميع مجموعه هاي همسو را گامي در جهت تسريع و شتاب دهي در اجراي برنامه ها و سياستها دانست  و ابراز اميدواري نمود مجموعه سازمان بتواند استان ايلام را به جايگاه اصليش سوق دهد و بيش از پيش نام ايلام را بر گستره ايران درخشنده تر نمايد .

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 18ماه و 3روز