۳۰۰۰ هزار کتاب، قبل از شروع نمایشگاه در مهران بر اثر طوفان از بین رفت

بر اثر طوفان شب گذشته 3000 عنوان از مجموع 4000 عنوان کتاب آماده شده برای برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرستان مهران از بین رفت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 18ماه و 3روز