دکتر قاسمی : مقالات وصول شده همایش زنان وچالشهای پیش رو، در تاریخ همایشهای استان بی نظیر می باشد

دکتر یار محمد قاسمی دبیر همایش زنان وچالشهای پیش رو در گفتگو با خبرنگار ما با بیان مطلب فوق گفت: همایش زنان وچالشهای پیش رو با همکاری استانداری ایلام، دفتر جامعه شناسی مرکز ایلام وبا محوریت دانشگاه ایلام 8 آبان ماه برگزار می شود. جهت برگزاری همایش سه کمیته علمی، تبلیغات واطلاع رسانی ، پشتیبانی واداری ومالی تشکیل شده است که دبیران کمیته اطلاع رسانی و پشتیبانی از دانشگاه ایلام انتخاب شده ودبیر کمیته علمی مسوول دفتر انجمن جامعه شناسی ایلام می باشد.

 دکتر قاسمی تأکید کرد :با اطلاع رسانی که در روزنامه های سراسری،محلی وفراملی صورت گرفته برد جغرافیایی همایش از مقیاس ملی هم فراتر رفته است .تا کنون 140 مقاله به دبیرخانه همایش که در دانشکده علوم انسانی مستقر است ارسال شده است که این تعداد مقالات در تاریخ برگزاری همایشهای استان بی سابقه می باشد.

دکتر قاسمی در مورد هزینه های همایش گفت: هزینه همایش 100 میلیون ریال می باشد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز