امسال هیچ اعتباری برای ساخت تونل پروژه ایلام ـ ایوان اختصاص نیافته است

معاون راه‌سازي اداره‌كل راه و ترابري استان ايلام گفت: كمبود شديد اعتبارات روند اجراي طرح تونل ارتباطي ايلام ـ ايوان را با كندي مواجه كرده است.

مهندس پولادي در گفت‌وگو با خبرنگار حمل و نقل ايسنا گفت: با حدود گذشت هفت ماه از سال هنوز اعتباري براي تكميل اين طرح اختصاص نيافته است.

او اضافه كرد: اختصاص نيافتن اعتبار در بودجه سال 85 براي پرداخت بدهي پيمانكاران روند اجراي طرح را كند كرده است.

وي در ادامه با بيان اين كه پروژه واريانت ايلام ـ ايوان به طول جمعا 6500 متر و طول تونل 1485 متر در مردادماه سال 85 شروع شده و مدت اجراي پروژه برابر قرارداد 2 سال بوده است، گفت: برآورد اوليه براي اجراي اين طرح حدود چهار ميليارد تومان بوده كه متاسفانه به علت تخصيص نيافتن به موقع اعتبار و اعتبار تكميلي پروژه تاخير در اجراي پروژه و بهره‌برداري پروژه را سبب شده است.

معاون راه‌سازي اداره كل راه و ترابري ايلام افزود: براي اجراي اين طرح با 45 هزار مترمكعب عمليات خاك‌برداري و خاك‌ريزي،‌ نصب 11 دهنه پل 2 تا 6 متري و دو هزار مترمكعب روشنايي تونل 20 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

پولادي با اشاره به اين كه حدود 100 متر از حفاري تونل مانده است كه تا آخر آبان‌ماه به بهره‌برداري مي‌رسد، گفت: مشكل عمده‌اي كه پروژه با آن روبه‌رو است منبع اعتباري پروژه است كه از محل اعتبارات توسعه و توازن بوده كه هنوز هيچ‌گونه اعتباري به آن تخصيص نيافته است.

با تكميل طرح تونل ارتباطي ايلام ـ ايوان 11 كيلومتر از مسير حادثه‌خيز ايلام ـ كرمانشاه كوتاه‌تر مي‌شود.

طرح تونل ارتباطي ايلام ـ ايوان با 68 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست كه در صورت تزريق اعتبارات اين طرح تا پايان سال 86 به بهره‌برداري مي‌رس

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -3روز