سرانه بیمه هر معلول ایلامی تنها ‪ ۳۸‬هزار ریال است

مدير كل بهزيستي استان ايلام گفت: سرانه بيمه هر معلول در اين استان در ماه تنها ‪ ۳۸‬هزار ريال است.

دكتر "محمدتقي پيرحياتي" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:اين مبلغ با توجه به مشكلات جسمي افراد معلول، جوابگو نيست.

وي ادامه داد: اين در حاليست كه اكنون هزار و ‪ ۸۰۰‬معلول و ‪ ۲۰۰‬تن از بيماران رواني مزمن تحت پوشش اين نهاد در استان اكنون فاقد دفترچه بيمه درماني هستند.

پيرحياتي اظهار داشت: اين مبلغ سرانه براي افراد عادي نيز جوابگو نبوده در حاليكه نياز معلولان باتوجه به مشكلات جسمي آنان به دفترچه درماني انكارناپذير است.

وي اعتبار مورد نياز براي خدماتدهي مناسب درماني به معلولان زير پوشش را سالانه سه ميليارد و ‪ ۶۰۰‬ميليون ريال عنوان كرد و خواستار توجه و تامين اعتبار مناسب براي خدمات دهي به معلولان شد.

اكنون پنج هزار و ‪ ۵۰۰‬معلول در استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام زير پوشش خدمات حمايتي بهزيستي قرار دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -5روز