چهار کتاب با مضمون دفاع مقدس در ایلام چاپ شد

رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان ايلام گفت: چهار عنوان كتاب با مضمون دفاع مقدس امسال تاكنون در اين استان منتشر شده است.

"ابراهيم محمدزاده" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:
اين آثار شامل رمان "بوومه شين" با شمارگان پنج هزار جلد و مجموعه خاطرات "گذاره‌هاي تا ابد" با شمارگان دو هزار جلد بوده است.

وي ادامه داد: نقش عشاير در دوران دفاع مقدس و حفظ پاسداشت آن و روزشمار جنگ استان ايلام نيز دو مجموعه تحقيقي اين بيناد است كه در شمارگان دو هزار جلد به چاپ رسيده است.

وي افزود: اين كتابها با هزينه مركز انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس چاپ شدند.

وي، حفظ ارزشهاي دفاع مقدس در قالب كارهاي فرهنگي و آشنايي نسل جوان با رشادتمردي مردم استان ايلام در جنگ را از اهداف انتشار اين كتابها عنوان كرد.

محمدزاده تاكيد كرد: نقش آثار مكتوب براي ماندگاري دوران دفاع مقدس بي بديل است.

وي اظهار داشت: اين بيناد براساس رسالتي كه بردوش خود احساس مي‌كند از كليه هنرمندان براي پرداختن به فعاليتهاي هنري حمايت مادي و معنوي مي‌كند.

استان ايلام با ‪ ۴۳۰‬كيلومتر مرز مشترك يكي از مهمترين آوردگاه‌هاي دوران دفاع مقدس بشمار مي‌رود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 8روز