طرح آموزش از راه دور دانش‌آموزان بازمانده درایلام آغاز شد

رييس سازمان آموزش و پرورش استان ايلام گفت: براي نخستين بار طرح آموزش از راه دور ويژه دانش آموزان بازمانده از تحصيل اين استان همزمان با بازگشايي مدارس شروع شد.

"يوسف نوري" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: حدود سه هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصيل اين استان در مقاطع مختلف تحصيلي به صورت مكاتبه‌اي نيمه حضوري و غيرحضوري زيرپوشش اين طرح قرار گرفتند.

وي ادامه داد: اكنون كليه مناطق روستايي استان ايلام در راستاي تحقق ماده ‪ ۵۲‬قانون برنامه چهارم توسعه به‌منظور ريشه‌كني بيسوادي زير پوشش طرح آموزش از راه دور قرار گرفته‌اند.

وي اظهارداشت: اين افراد از امكاناتي شامل وسايل سمعي و بصري و با استفاده از جزوه‌هاي آموزشي، كتاب و لوحهاي فشرده زير پوشش تحصيلي قرار خواهند گرفت.

وي افزايش پوشش آموزشي مناطق دور دست و روستايي و توسعه آموزشهاي عمومي را از اهداف اجراي اين طرح عنوان كرد.

وي افزود: كليه هزينه‌هاي اجراي طرح آموزش از راه دور براي دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل در استان ايلام از طريق وزارت آموزش و پرورش كشور تامين مي‌شود.

اكنون حدود ‪ ۱۵۷‬هزار دانش‌آموز در سه مقاطع در استان ايلام به تحصيل اشتغال دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 5روز