شنبه 3 اسفند 1398

۹۱ هزار نفر در مرحله اول در استان سهام عدالت دریافت می‌کنند، ۱۴۰ هزار نفر از واجدان شرایط دریافت سهام عدالت ثبت‌نام شده‌اند.

براي واگذاري سهام عدالت، تعاوني سهام عدالت استان ايلام با مشاركت تعدادي از ارگان‌هاي دولتي استان تشكيل شد تا مقدمات واگذاري اين سهام به واجدين شرايط را فراهم كند.

منوچهر تيموري ـ مديركل تعاون استان ـ‌ با اعلام اين خبر به خبرنگار بورس ايسنا گفت: در حال حاضر مشخصات 140 هزار و 963 نفر از واجدين شرايط سه گروه افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و ايثارگران بيكار استان ارسال شده كه هم اكنون به تعداد 91 هزار و 666 نفر سهام به استان ايلام اختصاص داده شده است.

تيموري با بيان اين كه اين سهام مربوط به شركت‌هاي سودده دولتي هستند گفت: واگذاري اين سهام توسط شركت‌هاي واسط انجام مي‌گيرد و دريافت كنندگان سهام بايد مبلغ آن را حداكثر تا 20 سال به صورت قسطي پرداخت كنند.

وي افزود: افراد خانوار موضوع اين آيين‌نامه حداكثر پنج نفر خواهند بود، كه سهم هر نفر مطابق قانون مربوطه 20 ميليون ريال است ولي در اين مرحله پنج ميليون ريال به هر نفر سهام داده مي‌شود.

تيموري در ادامه اظهار كرد: واگذاري سهام دولت از اقدامات دولت احمدي‌نژاد به منظور كمك به اقشار مردم و دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه است و به دريافت كنندگان اين سهام توصيه كرد تا از فروش زودهنگام سهام خودداري كنند.

به گفته وي كساني كه سهام عدالت را دريافت مي‌كنند عضو تعاوني سهام عدالت شده و در صورت تمايل به فروش فقط مي‌توانند سهام را به اعضاي اين تعاوني بفروشند. قسمتي از سود اين سهام توسط يك شركت واسط براي پرداخت اقساط سهام، قسمتي از آن براي رونق تعاوني كه صاحبان سهام در آن عضوند و قسمت ديگر به دارندگان سهام و به طور مساوي پرداخت مي‌شود.

نظرات ارسال نظر