پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

برگزاری همایش انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های غرب کشور در ایلام را پیشنهاد کرده‌ایم

انتخابات شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ايلام تاپيش از پايان ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ايلام با اعلام اين خبر به خبرنگار ايسنـا، گفت: تاريخ دقيق برگزاري اين انتخابات منوط به نظر هيات نظارت بر تشكل‌هاي دانشگاه مي‌باشد.

حميدرضا ضيايي اضافه كرد: «تشكلي كه داراي بيشترين ميزان راي‌دهنده باشد به عنوان نماينده دانشجويان به عضويت شوراي فرهنگي دانشگاه درمي‌آيد.»

ضيايي پيش‌بيني كرد با توجه به فعاليت‌هاي تشكل مجمع پيروان خط امام، آراء دانشجويان بين دو تشكل انجمن اسلامي و مجمع پيروان خط امام تقسيم شود كه نتيجه آن برتري آراء جامعه اسلامي دانشجويان خواهد بود كه به جايگزيني جامعه اسلامي بجاي انجمن اسلامي در شوراي فرهنگي منجر خواهد شد.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ايلام با انتقاد از ساختار شوراي فرهنگي اين دانشگاه، گفت: «تصميم‌ها در شوراي فرهنگي از پيش تعيين شده هستند و بعضي از اعضا با اعمال نفوذ راي سايرين را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهند.»

وي همچنين از پيشنهاد برگزاري همايش انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌هاي غرب كشور در دانشگاه ايلام خبر داد كه هنوز مورد تاييد هيات نظارت بر تشكل‌ها قرار نگرفته است.

ضيايي از دعوت انجمن اسلامي از محمد خرم و محمد توسلي براي سخنراني در دانشگاه ايلام و رد آن از سوي هيات نظارت خبر دا

نظرات ارسال نظر