چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

خشکسالی ۲۶۰ میلیارد ریال خسارت به کشاورزی استان وارد کرده است

پديده‌ خشكسالي بالغ بر 263 ميليارد ريال خسارت، به محصولات زراعي ديم و آبي استان ايلام وارد كرده است.

دكتر مجتبي نوروزي ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي ايلام ـ با اعلام اين خبر به خبرنگار كشاورزي ايسنا، اظهار كرد‌: اين ميزان خسارت در سطح 193 هزار هكتار از اراضي زراعي ديم و آبي شامل گندم آبي به ميزان 23 درصد، گندم ديم به ميزان 55 درصد جو ديم به ميزان 55 درصد و دانه روغني كلزا از 70 تا 100 درصد دچار خسارت شده‌اند.

او افزود‌: پراكنش، نامناسب و وقفه در بارندگي در طي دو دوره‌ چهل روزه باعث كاهش عملكرد در ساير محصولات زراعي از قبيل برنج، ذرت، سبزي، صيفي، و علوفه شده است.

نوروزي در ادامه درباره خسارت خشكسالي به ساير بخش‌هاي كشاورزي گفت‌: خشكسالي علاوه بر خسارت به محصولات زراعي در سطح استان باعث شده كه صنعت دام و طيور به مبلغ 47 ميليارد ريال و عرضه منابع طبيعي به مبلغ 78 ميليارد ريال دچار خسارت شوند. استان ايلام داراي 55 هزار هكتار اراضي آبي و 262 هزار هكتار اراضي ديم است.

نظرات ارسال نظر