پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

جنگلهای بلوط ایلام مورد هجوم پروانه‌های برگ خوار قرارگرفت

قسمتهايي از جنگلهاي بلوط منطقه ششدار ايلام مورد هجوم هزاران پروانه برگ خوار طي روزهاي اخير قرار گرفته است.

كارشناس گياه پزشكي منابع طبيعي استان ايلام در اين خصوص گفت: اين آفت به حدود ‪ ۲۰۰‬تا‪ ۳۰۰‬هكتار از جنگلهاي بلوط منطقه ششدار واقع در ‪ ۱۰‬كيلو متري غرب شهر ايلام آسيب وارد كرده است.

"محمد شيرخاني" افزود: اين آفت پروانه‌هاي برگ خوار در مرحله نخست برگ درختان بلوط را سوراخ و در مراحل بعدي از آن تغذيه و تمام شاخه‌هاي درخت را بدون برگ مي‌كند.

وي اضافه كرد: اصلاح پزشكي اين آفت "لاخ و جبي" است كه تقريبا از اوايل بهار در ميان درختان بلوط شروع به تغذيه مي‌كنند و تا شش هفته ادامه دارد و سپس برگ درختان به حالت اوليه خود برمي‌گردد.

شيرخاني گفت: در حوزه زاگرس هم‌اينك حشرات خيلي زيادي در فصل بهار زاد و ولد مي‌كنند كه معمولا با سپاشي كنترل و از خسارات وارده به جنگلها و مزارع جلوگيري مي‌شود.

وي تصريح كرد: به علت اينكه منطقه جنگلي ششدار ايلام محل تفرجگاه مردم در فصل بهار است نمي‌توان اقدام به سمپاشي كرد و در اين خصوص خساراتي به برگ درختان بلوط وارد شده است.

استان ايلام داراي حدود ‪ ۶۴۰‬هزار هكتار جنگل بلوط وجود دارد.

نظرات ارسال نظر