پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

کم مهری مسوولان استان موجب مهاجرت ورزشکاران شده است

مدير كل تربيت بدني استان ايلام گفت: هيچ يك از مديران استان قانون بودجه بند ب ماده 117 را مبني بر پرداخت يك درصد از اعتبارات عمراني استان را تمكين نمي‌كنند.

به گزارش ايسنا، رضا اسدي با بيان اين مطلب افزود: عليرغم اين كه در شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان در سال 84 و تاكيد استاندار ايلام مصوب شدكه كليه سازمان‌هاي دولتي در استان موظف به اختصاص يك درصد از اعتبارات عمراني خود براي ورزش هستند ولي متاسفانه در اين زمينه تا كنون فعاليت‌هاي صورت نگرفته است.

اسدي با عنوان كردن اين كه در استان هيچ كدام از مديران اين مصوبه را به اجرا درنياورده‌اند گفت: اين در حالي است كه در اكثر استان‌هاي كشور اين قانون تمام و كمال به اجرا درآمده و ما به وضوح شاهد آثار آن هستيم.

وي در ادامه با اشاره به توقعات ورزشكاران در استان عنوان كرد: ورزشكاران ايلامي با توجه به امكانات بسيار محدودي كه در اختيار دارند هميشه در عرصه‌هاي ورزشي خود را اثبات كرده‌اند و طبيعي است كه ورزش قهرماني خواهان امكانات و وسايل مدرن‌تر نيز هست. ورزشكاران ايلامي از مسوولين انتظار دارند به ويژه از استاندار و مدير كل تربيت بدني كه امكانات لازم را همچون ساير استان‌ها در اختيار آنها قرار دهند ولي متاسفانه با بي‌مهري مسوولين روبه‌رو شده‌اند و همين مساله مهم‌ترين دليل مهاجرت قهرمانان خوب و تواناي ايلامي به ساير شهرستان‌هاي كشور شده است.

اسدي با ضعيف خواندن عملكرد مسوولين سازمان‌هاي دولتي در زمينه ورزش تاكيد كرد: خوشبختانه ايلام از نظر ورزش قهرماني جز شهرهاي توسعه يافته است زيرا در بين استان‌هاي هم تراز خودمان از نظر ورزش قهرماني موقعيت ويژه‌اي داريم به طوري كه در سال 79 استان ايلام 50 قهرمان در عرصه‌هاي كشوري بين‌المللي و ... داشتيم و در حال حاضر 375 قهرمان در سطح استان داريم كه متاسفانه با عملكرد ضعيف مسوولين مربوطه به طور كامل نمي‌توانيم جوابگوي تلاش‌ها و زحمات روز افزون آنها باشي

نظرات ارسال نظر