سه‌شنبه 6 خرداد 1399

رعد و برق دیشب خسارتهایی بر جای گذاشت است

گزارشهای کاربران حاکی از آن است که رعد و برق دیشب خسارتهای مالی زیادی برای بعضی از خانواده ها بر جای گذاشته است.

بسیاری از کاربران ار سوختن وسایل برقی مانند وسایل صوتی و تصویری و یخچال و دیگر وسایل منزل خبر داده اند.

در منطقه جمهوری نیز رعد و برق باعث وارد آمددن خسارت به یک ساختمان مسکونی ویک دستگاه سواری پراید شده است.

نظرات ارسال نظر