شنبه 3 اسفند 1398

سرانه فضای کتابخانه برای هر دانش‌آموز ایلامی تنها ‪ ۱۷‬سانتی‌متر است.

كارشناس امور فرهنگي آموزش و پرورش ايلام گفت: سرانه فضاي كتابخانه مدارس براي هر دانش‌آموز اين استان تنها ‪ ۱۷‬سانتي‌متر است.

"جليل صفربيگي" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
اين در حالي است كه استاندارد كشور براي هر دانش‌آموز يك متر است.

وي كمبود كتابخانه و استاندارد نبودن فضاي كتابخانه‌هاي مدارس به سبب بافت قديمي اين فضاها را عمده عامل پايين بودن اين سرانه در استان عنوان كرد.

وي ادامه داد: متاسفانه از مجموع يك هزار فضاي آموزشي استان در مقاطع سه گانه تنها ‪ ۳۰‬درصد داراي كتابخانه هستند.

صفربيگي اضافه كرد: در ديگر فضاهاي آموزشي استان كتابخانه در كنار آزمايشگاه و نمازخانه داير شده است.

وي تعداد كل كتابهاي موجود در كتابخانه‌هاي مدارس استان را ‪ ۷۰۰‬هزار جلد عنوان كرد و گفت: اين تعداد كتاب از نظر تعداد، محتوا و جديد بودن به هيچ وجه مورد نياز دانش‌آموزان استان نيست.

وي اظهار داشت: بايد با اختصاص بودجه و برنامه‌زمان بندي شده براي تقويت كتابخانه‌هاي مدارس و مركز آموزشي و چاپ كتابهاي جديد و مورد نياز دانش‌آموزان تجديد نظر شود.

‪ ۱۶۱‬هزار دانش‌آموز در استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام در مقاطع مختلف به تحصيل اشتغال دارند.

نظرات ارسال نظر