۱۲۵ دانش‌آموز ایلامی امسال به حج عمره مشرف می‌شوند.

رئيس سازمان دانش‌آموزي استان ايلام گفت: دانش‌آموزان ايلامي براي چهارمين سال متوالي به حج عمره اعزام مي‌شوند. بهروز سپيدنامه با اعلام اين خبر به خبرنگار ايسنا، افزود: امسال تعداد 125 نفر از دانش‌آموزان ايلامي به صورت خارج از نوبت به حج عمره اعزام مي‌شوند كه در طول سفر علاوه بر انجام فرايض و مناسك حج عمره، از ويژه برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و عقيدتي بهره‌مند خواهند شد. رئيس سازمان دانش‌آموزي استان ايلام گفت:‌ تمامي دانش‌آموزان دوره‌ي تحصيلي متوسطه كه در پايه‌هاي دوم تا پيش دانشگاهي مشغول به تحصيل هستند در اردوهاي اعزامي به حج عمره در اولويت خواهند بود. سپيدنامه با اشاره به افزايش درخواست‌هاي حج عمره دانش‌آموزان گفت: اين درخواست به حدي افزايش يافته كه سهميه ايلام را از 71 نفر به 125 نفر افزايش داده‌ايم كه با توجه به اعتقاد شگرف حج در اعتلاي رويه‌ي ديني و اجتماعي دانش‌آموزان اين سازمان براي چهارمين سال متوالي به سازماندهي و اعزام دانش‌آموزان به اين سفر معنوي اقدام مي‌كند. شايان ذكر است در سه سال گذشته بالغ بر 300 نفر از دانش‌آموزان استان ايلام به حج عمره عزيمت كرده‌اند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز