چهار‌شنبه 20 فروردین 1399

۲۰۰میلیون ریال برای تجهیز مدارس استان ایلام به وسایل اطفای حریق اختصاص یافت.

مهندس شهري / مدير كل نوسازي مدارس استان ايلام :با توجه به اطلاعات استخراج شده از سيستم رايانه اي شناسنامه فني مدارس تعداد قابل توجهي از فضاهاي آموزشي استان فاقد وسايل اطفاي حريق مي باشند واز طرفي عمده مدارس استان با استفاده ازبخاريهاي قطره اي گرم مي شوند اداره كل نوسازي مدارس استان طرح ايمني مدارس در مقابل آتش سوزي را به شوراي آموزش وپرورش استان پيشنهاد نمود كه با مصوبه شوراي آموزش وپرورش استان وعنايت آستاندار محترم مبلغ 200ميليون ريال براي تجهيز مدارس استان به وسايل اطفاي حريق اختصاص يافت

 

نظرات ارسال نظر