جمعه 2 اسفند 1398

آب و هوای ایلام در ۲۴ ساعت آینده

پيش بيني وضعيت هواي استان ايلام از ساعت 12 مورخه : 19/10/1384  لغايت 20/10/1384
بررسي همديدي و آينده نگري : نشاندهنده استقرار سامانه ناپايدار در تراز مياني جو طي 24 ساعت آينده مي باشد كه پس از آن با شكل گيري جريانات نسبتاً مداري در اين تراز موقتاً از شدت ناپايداريها كاسته خواهد شد . مجدداً از اواخر وقت روز چهارشنبه با كاهش ارتفاع در اين تراز شاهد ناپايداريهائي بصورت بارش باران و برف ووزش باد خواهيم بود. در سطح زمين با نفوذ زبانه هاي سيستم پرفشار از عصر امروز از شدت ناپايداريها كاسته خواهد شد.
 پيش بيني :  نيمه ابري تا ابري همراه با بارش برف و باران و رعد وبرق و وزش باد از شب بصورت صاف تا قسمتي ابري خواهد بود. بيشينه دماي امروز ايلام به 8 درجه سانتيگراد مي رسد كه نسبت به روز گذشته تغييري نخواهد داشت و كمينه دماي امشب ايلام به صفر درجه سانتيگراد مي رسد كه نسبت به شب گذشته دو درجه كاهش خواهد داشت . سمت باد شمالغربي  و حداكثر سرعت آن 35 كيلومتر در ساعت و رطوبت نسبي در اين مدت بين 80 تا 100 درصد , فشار هوا بين 647 تا 648 ميليمتر جيوه پيش بيني مي گردد. بيشينه وكمينه دماي مهران 17 و 8 درجه سانتيگراد ، بيشينه و كمينه دماي دهلران 17 و 8 درجه سانتيگراد ، بيشينه وكمينه دماي ايوان 8 و 1 درجه سانتيگراد و  بيشينه و كمينه دماي دره شهر 11 و 4 درجه سانتيگراد پيش بيني مي گردد.
پيش بيني 24 ساعته دوم از ساعت 12 مورخه : 20/10/1384 لغايت 21/10/1384
صاف تا قسمتي ابري گاهي با افزايش ابرخواهد بود. بيشينه و كمينه دماي ايلام طي اين مدت 11 و 1 درجه سانتيگراد  پيش بيني ميگردد.

نظرات ارسال نظر