دوشنبه 5 اسفند 1398

پتروشیمی امید اول ایلام برای رهایی از سیکل محرومیت

استان ايلام گرفتار درچرخه معيوب فقر مزمن، بيكاري و ركود اقتصادي،ايجاد صنايع پتروشيمي را اميد نخست خود براي رهايي سيكل محروميت و دستيابي به توسعه اقتصادي كشور مي‌داند.

وجود ‪ ۱۸‬درصد حجم ذخاير شناسايي شده گاز و ‪ ۳/۱۵‬درصد كل ذخاير نفت در مناطق خشك كشور دراين استان طي سالهاي گذشته تنها مايه افسوس مسوولان و مردم ايلام بوده است.

منابع غني نفت و گاز استان ايلام كه در گذشته تنها درميان نقشه و اطلاعات و آمار مسوولان جاري مي‌شد امروز جنبه عينيت به خود گرفته ورفته رفته استان ايلام را به قطب صنعتي كشور تبديل مي‌كند.

در سال ‪ ۷۹‬هنگامي كه كار اجراي پالايشگاه گاز ايلام به منظور تامين گاز شهري بخشي از استان ايلام و مناطقي از استان كرمانشاه آغاز شد، شايد در نخستين گام كسي را متوجه صنايع پايين و بالا دست اين طرح عظيم نكرده بود.

اجراي طرح پالايشگاه گاز در سال ‪ ۸۰‬با توجه به بيشتر هدف خدماتي داشت و از حيث درآمد و اشتغال رسوب چنداني ندارد، اما به‌عنوان تامين‌كننده خوراك پتروشيمي شرايط ويژه‌اي را براي نخستين جرقه‌هاي قرار گرفتن در مسير توسعه مهيا كرد.

ضرورت توجه به پتروشيمي شايد از آن جهت است اگر چه در منطقه چوار حجم بسيار زيادي از درختان بلوط را قرباني خود كرده اما هنگامي كه دستيابي به توسعه پايدار و چشم بستن به زيبايي درخت و طبيعت چشم‌نواز را توجيه مي‌كند.

مدير عامل پتروشيمي ايلام مهمترين عامل اجراي اين طرح را در راستاي تلاش، آفرينش و بالندگي توصيف كرد.

"داوود فراهاني" گفت: مراحل اجرايي و عملياتي اين طرح درسال ‪۸۲‬در زميني به گستره ‪ ۱۰۸‬هكتار آغاز شده است.

وي ميزان سرمايه‌گذاري كلي براي اجراي طرح عظيم پتروشيمي ايلام را ‪۵۵۸‬ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي، يك هزار و ‪ ۷۰‬ميليارد اعتبار ريالي ذكر كرد.

وي گفت: توليد گاز شيرين پالايشگاه گاز ايلام به عنوان تامين‌كننده خوراك در پتروشيمي ايلام فرآوري مي‌شود.

وي مهمترين فرآوري پتروشيمي ايلام را شامل توليد الفين، پلي‌الفين.، پروپلين، مخلوط برشهاي چهار گزينه، بنزين و سوخت مايع دانست.

وي افزود: براساس محاسبه‌هاي انجام شده درآمد سالانه پالايشگاه گاز و پتروشيمي اين استان سالانه ‪ ۵۰۰‬ميليون دلار برآورد شده است.

فراهاني افزود:اكنون اجراي مرحله نخست طرح پتروشيمي در يكي دو ماه اخير در قالب قراردادي سه‌ساله با مهندسين مشاور "بينا" تحت صنايع انگلستان منعقد شده است.

وي ميزان اعتبار براي اجراي اين طرح مرحهله نخست را ‪ ۲۱۵‬ميليون يورو ذكر كرد.

وي گفت: دراين مرحله حدود ‪ ۶۰۰‬نفر نيروي انساني وارد بازار كار شده‌اند.

مدير عامل پتروشيمي ايلام مرحله دوم اجراي اين طرح را شامل توليد پلي اتيلن دانست و گفت: قرار داد اجراي اين مرحله نيز با مشاركت ميستويي ژاپن به مدت ‪ ۳۸‬ماه منعقد شده است.

وي ميزان اعتبار اين مرحله را ‪ ۲۰۴‬ميليون دلار از محل تسهيلات فايناس بانكهاي ژاپن به حمايت آلمان ذكر كرد.

وي پيشرفت فيزيكي اين مرحله را ‪ ۲۸‬درصد ارزيابي كرد و كاربرد اين بخش را در صنايعي همچون ساخت لوازم خانگي، محصولات كشاورزي، لوله‌هاي گاز، آب و سرنگ‌سازي ذكر كرد.

وي ميزان توليد پلي اتيلن در سال را سه هزار تن اعلام كرد و افزود: ‪۱۲۰‬ هزار تن از اين محصولات براي مصارف داخلي است و مابقي آن به ديگر كشورها صادر مي‌شود.

وي ميزان اشتغالزايي نهايي طرح پتروشيمي ايلام را چهارهزار نفر ذكر كرد.

استان ايلام با‪ ۴۳۰‬كيلومتر مرز مشترك با عراق كمترين اشتغال و درآمد صنعتي كشور را پيش از اجراي طرحها (‪ ۰/۵‬درصد) را به خود اختصاص داده است.

ميزان رسمي بيكاري دراستان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام ‪ ۱۶‬درصد جمعيت فعال برآورد شده است.

نظرات ارسال نظر