پیش بینی آب و هوای ایلام

پيش بيني 24 ساعته وضعيت هواي استان ايلام از ساعت 12 مورخ 25/10/1384 لغايت26/10/1384

بررسي همديدي و آينده نگري : آخرين تجزيه و تحليل نقشه هاي هواشناختي حاكي از استقرار محور سامانه كم ازتفاع برروي نيمه غربي كشور در طي روز جاري بوده كه با حركت سامانه كم ارتفاع بطرف عرضهاي بالاتر ، محور آن نيز بطرف شرق در حال حركت خواهد بود و شارشهاي شمال غربي در تراز مياني جو در طي روزهاي آينده بر روي نواحي غربي كشور در حال عبور خواهد بود . در سطح زمين ، سامانه پشته اي كه مركز آن بر روي اروپاي مركزي است در 5 روز آينده بر روي نواحي غربي كشور درحال گسترش و تقويت خواهد بود وبيشينه فشار نيز در اواخر هفته بر روي مناطق غربي ملاحظه مي گردد.

 پيش بيني :  صاف تا كمي ابري خواهد بود . بيشينه دماي به 9 درجه سانتيگراد   مي رسدكه نسبت به روز گذشته  دو درجه افزايش خواهد داشت و كمينه دماي امشب ايلام به 2 درجه سانتيگراد زير صفر   مي رسد كه نسبت به شب گذشته يك درجه افزايش خواهد داشت. سمت باد  شمالغربي و حداكثر سرعت آن 14 كيلومتر در ساعت و رطوبت نسبي در اين مدت بين40 تا 90 درصد ,فشار هوا بين 649 تا 651 ميليمتر جيوه پيش بيني ميگردد. بيشينه و كمينه دماي دهلران 18و7 درجه سانتيگراد و بيشينه  وكمينه دماي ايوان9وصفر درجه سانتيگراد، بيشينه و كمينه دماي مهران 17و4درجه سانتيگراد بيشينه و كمينه دماي دره شهر14و2 درجه سانتيگراد پيش بيني  مي گردد.

 

پيش بيني 24 ساعته دوم از ساعت 12 مورخ 26/10/1384  لغايت 27/10/1384:   صاف تا كمي ابري خواهد بود   بيشينه و كمينه دماي ايلام طي  اين مدت 10 و2- درجه سانتيگراد  پيش بيني ميگردد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و 2روز