خلع ید از بالغ بر ۴۰۰ هکتار از اراضی استان ایلام

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام دكتر نوروزي در اين باره گفت :در حدود 414 هكتار از اراضي استان ايلام كه به منظور احداث گاوداري شيري 2000 راسي و تولد علوفه مورد نياز در گذشته به چند نفر غير بومي واگذار شده بود از اين افراد خلع يد صورت گرفت. رئيس سازمان جهادكشاورزي افزود : اين افراد بدليل عدم اجراي تعهد و عدم سرمايه گذاري در جهت توليد و اشتغال در استان - بعد از پيگيريهاي فراوان از تصرف در اين اراضي خلع شدند ايشان ارزش ريالي اين اراضي را بيش از 20 ميليارد ريال ذكر كرد. دكتر نوروزي خاطر نشان كرد : اراضي كه در راستاي سياستهاي توليد و اشتغال كه قبلا به اشخاص حقيقي و يا حقوقي واگذار شده اند چنانچه نسبت به تعهد خود اقدام نكنند - مشابه همين اراضي از آنان خلع يد و به فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي كه بومي استان باشند واگذار خواهند شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز