شنبه 5 بهمن 1398

پیش بینی وضع آب و هوای ایلام در ۲۴ ساعت آینده

پيش بيني وضعيت هواي استان ايلام از ساعت 12 مورخه : 18/10/1384  لغايت 19/10/1384
بررسي همديدي و آينده نگري : نشاندهنده استقرار سامانه ناپايدار در تراز مياني جو طي 48 ساعت آينده مي باشد كه پس از آن با عبور جريانات نسبتاً پايدار در اين تراز از شدت ناپايداريها كاسته خواهد شد . در سطح زمين طي اين مدت سيستم كم فشار استيلا داشته كه اين وضعيت بر شدت ناپايداريها مي افزايد . پس از آن با افزايش فشار در سطح زمين و نفوذ زبانه هاي سيستم پرفشار عرضهاي بالا جوي نسبتاً آرام بر منطقه حاكم مي شود .
 پيش بيني :  ابري همراه با رگبار باران و رعد وبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف خواهد بود. بيشينه دماي امروز ايلام به 8 درجه سانتيگراد مي رسد كه نسبت به روز گذشته چهار درجه كاهش خواهد داشت و كمينه دماي امشب ايلام به 2 درجه سانتيگراد مي رسد كه نسبت به شب گذشته تغييري نخواهد داشت . سمت باد جنوبشرقي  و حداكثر سرعت آن 35 كيلومتر در ساعت و رطوبت نسبي در اين مدت بين 90 تا 100 درصد , فشار هوا بين 648 تا 650 ميليمتر جيوه پيش بيني مي گردد. بيشينه وكمينه دماي مهران 17 و 9 درجه سانتيگراد ، بيشينه و كمينه دماي دهلران 17 و 9 درجه سانتيگراد ، بيشينه وكمينه دماي ايوان 10 و 2 درجه سانتيگراد و  بيشينه و كمينه دماي دره شهر 11 و 6 درجه سانتيگراد پيش بيني مي گردد.
پيش بيني 24 ساعته دوم از ساعت 12 مورخه : 19/10/1384 لغايت 20/10/1384
نيمه ابري تا ابري با بارش پراكنده باران و رعدوبرق و وزش باد از اواخر وقت بصورت صاف تا قسمتي ابري خواهد بود. بيشينه و كمينه دماي ايلام طي اين مدت 11 و 0 درجه سانتيگراد  پيش بيني ميگردد.

نظرات ارسال نظر