پنج رشته جدید در دانشگاه ایلام ایجاد شد.

رييس دانشگاه ايلام، از راه‌اندازي پنج رشته جديد در مقاطع كارشناسي ارشد و كارشناسي در اين دانشگاه خبر داد. دكتر" محمدعلي‌اكبري" روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: اين رشته‌ها شامل كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، علوم دامي و ادبيات فارسي است. وي ادامه داد: علاوه بر اين سه رشته كارشناسي جنگلداري، علوم آزمايشگاهي و دامپزشكي نيز مجموع رشته‌هاي اين دانشگاه افزوده شده است. وي اظهار داشت: با احتساب اين رشته‌ها، مجموع رشته‌هاي اين دانشگاه به ‪۳۴‬ رشته در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد افزايش يافت. علي‌اكبري اضافه كرد: در ترم جديد تعداد ‪ ۸۱‬دانشجو براي تحصيل در رشته- هاي كارشناسي ارشد و كارشناسي پذيرفته مي‌شوند. اكنون چهار هزار و ‪ ۲۵۰‬دانشجو در ‪ ۳۴‬رشته مختلف در دانشگاه ايلام به تحصيل اشتغال دارند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 13روز