مرکز پزشکی قانونی ایلام به بیرون از شهر منتقل می‌شود.

بدنبال نارضايتي مردم منطقه هانيوان و بلوار مدرس از تجمع خانواده‌هاي مصدومان و كشته‌شدگان حوادث در روبه روي مركز پزشكي قانوني ايلام، رييس شوراي اسلامي شهر ايلام از انتقال سالن تشريح و سردخانه مركز پزشكي قانوني ايلام به وادي بهشت رضاي اين شهر خبر داد.

"طارق بهادري" روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: با توجه به نارضايتي مردم منطقه از تجمع خانواده‌ها در محل اين مركز، شهرداري ايلام موظف شد كه امكانات مناسبي را براي انتقال پزشكي قانوني به وادي بهشت رضااين شهر اختصاص دهد.

وي ادامه‌داد: اكنون كار مكان يابي و تجهيز امكانات براي انتقال بخشهاي سردخانه و سالن تشريح اين مركز به وادي بهشت رضاي شهر ايلام انجام شده است.

بهادري اظهارداشت: بر اساس رايزنيهاي انجام شده شركت نيروي برق استان نيز موظف شده كه كار برق‌رساني مسير بهشت رضاي شهر را به‌منظور تسهيل در تردد انجام دهد.

تجمع خانواده‌هاي مصدومان و حادثه‌ديدگان سوانح مختلف در محل مركز پزشكي قانوني واقع در بلوار مدرس ايلام يكي از مشكلات اصلي مردم مجاور اين مركز بوده است.

وادي بهشت رضاي شهر ايلام در حاشيه اين شهر قرار دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز