استاندار ایلام: بانکها برای به بار نشستن طرحهای تولیدی تلاش کنند.

استاندار ايلام گفت: بانكها بايد با نگاهي نو در جهت ثمردهي طرحهاي توليدي و افزايش درآمد در اين استان تلاش كنند.

"علي‌محمد آزاد" روز شنبه در نشست اعضاي كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري بيان كرد: بانكها بايد با اجراي مصوبات و قوانين دولت و مجلس در راه بازگشت سرمايه خود و ارتقا توليد در استان تلاش كنند.

وي افزود: هم‌اكنون در اين استان اعتبارهاي زيادي براي اجراي طرحها در بخشهاي مختلف هزينه مي‌شود، بدون اينكه نتيجه‌اي در بر داشته باشد.

وي اظهارداشت: اين امر باعث ايجاد مشكلات متعددي براي مردم شده و آنها را در بازپرداخت تسهيلات با مشكل مواجه كرده است.

وي از بانكها خواست راهكار لازم براي به توليد رسيدن طرحها و بازگشت سرمايه دولت و مردم ارايه كنند.

در اين نشست قراردادهاي عامليت سه‌جانبه به مبلغ بيش از ‪ ۷۹‬ميليارد ريال بين دستگاههاي اجرايي تخصصي، بانكهاي عامل و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به منظور پرداخت تسهيلات به طرحهاي اشتغالزا، منعقد شد.

مصوب شد از محل اين اعتبار دستگاههاي اجرايي طرحهاي اشتغالزا در بخشهاي خصوصي و تعاوني معرفي كنند.

همچنين مصوب شد مبلغ ‪ ۳۴‬ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت يارانه و سود كارمزد بانكي طرحها در بخش مسكن، خدمات، كشاورزي و صنعت، اجراي عمليات زيربنايي و اعطاي تسهيلات بر اساس توزيع پيشنهادي كميته برنامه‌ريزي شهرستانها در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار داده شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز