دوشنبه 16 تیر 1399

۴۰ میلیارد ریال برای اصلاح و تجهیز فرودگاه ایلام اختصاص یافته است

« اصلاح و تجهيز فرودگاه ايلام بايد كاملا كارشناسي و دقيق صورت گيرد.»

مرتضي گچ‌كوب ـ مدير فرودگاه ايلام ـ در گفت‌وگو با خبرنگار حمل و نقل ايسنا گفت:« با توجه به اين كه ساخت فرودگاه ايلام همزمان با جنگ تحميلي آغاز شده بود به دليل سريع اجرا شدن طرح ساخت فرودگاه نقايصي در ساختار آن مشاهده مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به مورب بودن باند فرودگاه اشاره كرد و رفع اين نقايص از اهداف اختصاص اعتبار مذكور است.»

او افزود:« با جلسات متعددي كه داشتيم نهايتا موفق شديم 20 ميليارد ريال اعتبار به منظور رفع نقايص فرودگاه ايلام دريافت كنيم. ضمن اين كه شركت فرودگاه‌ها هم همين مبلغ را براي تجهيز فرودگاه به ويژه تجهيز سيستم روشنايي و ناوبري آن تصويب كرده است.»

گچ‌كوب اضافه كرد:« در حال حاضر ظرفيت هر پرواز در فرودگاه ايلام 65 نفر است كه توسط شركت آسمان انجام مي‌شود و از 10 دي‌ماه پروازها روزانه انجام مي‌شود.»

مدير فرودگاه ايلام گفت:« همه پروازهاي كنوني به مقصد تهران انجام مي‌شود و با اجرا و گسترش طرح تردد زوار به عتبات عاليات اميدواريم زائران بتوانند مستقيما از فرودگاه ايلام به شهرستان‌هاي تابعه خود برگردند

نظرات ارسال نظر