به دستور رییس‌‏جمهور؛ دانشگاه ایلام دارای انشعاب آب شهری می‏شود

معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه ايلام، گفت: به دستور رييس جمهور، دانشگاه ايلام و دانشگاه علوم پزشكي داراي انشعاب آب شهري مي‌‏شود.
دكتر نورالهي، معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه ايلام، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، با اعلام پربار بودن سفر رييس‌‏جمهور به استان ايلام، گفت: آب شرب دانشگاه ايلام از ابتدا از آب چاه تامين مي‌شد كه اين امر مشكلاتي را به وجود آورده بود كه با دستور رييس‌‏جمهور اين مشكل حل شد.
وي افزود: در سفر رييس‌‏جمهور، تكميل دانشكده فني دانشگاه ايلام، ساخت سلف سرويس، تكميل دو خوابگاه نيمه‌‏كاره دانشجويي دخترانه تصويب شده و اعتباراتي به اين امور اختصاص داده شد.
معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه ايلام تصريح كرد: همچنين سه دستگاه اتوبوس به دانشگاه ايلام اختصاص داده شد و در ساير موارد نظير تجهيزات آشپزخانه و سردخانه مقرر شد با صندوق رفاه دانشجويي مكاتبه شود.
وي، با انتقاد از كمبود خوابگاه دانشگاه ايلام، افزود: درست است كه با تكميل دو خوابگاه نيمه‌كاره تا حدي مشكل خوابگاه براي سال جاري حل مي‌شود؛ ولي براي سال آينده با توجه به افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو با كمبود خوابگاه روبرو خواهيم شد.
نورالهي خاطرنشان كرد: در حال حاضر، دانشجويان متقاضي همه خوابگاه دارند و ظرفيت هر اتاق غيراستاندارد است، مثلاً يك اتاق 4 نفره، 6 دانشجو مستقر هستند كه اين ظرفيت‌ها غيراستاندارد است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز