راه‌اندازی پژوهشکده در ایلام ضروری است.

معاون پژوهشي دانشگاه ايلام گفت: راه‌اندازي پژوهشكده از جمله نيازهاي جدي و اساسي در اين استان است.

"شاهين حيدري" روز چهارشنبه در جمع دانشجويان در سرسراي آيت‌الله حيدري دانشگاه ايلام بيان كرد: با توجه به پراكندگي و نبود ارگان حمايت‌كننده از پژوهشگران ايلامي بايد در اين استان پژوهشكده راه‌اندازي شود.

وي افزود: اكنون پژوهشگران ايلامي به صورتي پراكنده و سازمان نيافته بدون امكانات و حمايتهاي خاص به فعاليت و تحقيق مي‌پردازند.

وي ادامه داد: نبود مركز ساماندهي و حمايت از اين افراد در درازمدت پژوهش را به عنوان ركن اساسي در توسعه استان به چالش كشيده و در محاق فرو مي‌برد.

حيدري اظهار داشت: اكنون بيش از ‪ ۴۰۰‬پژوهشگر با مدرك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس و دكترا در ايلام به كار تحقيق و بررسي مشغول هستند.

وي با تاكيد بر نقش پژوهش در كشف ظرفيتهاي توسعه و شناسايي آسيبهاي استان افزود: ساماندهي و گردآوري اين افراد زير پوشش نهادهاي حمايتي از جمله پژوهشكده‌ها مي‌تواند در افزايش ميزان كارآيي و فعاليت آنان نقش چشمگير و موثري داشته باشد.

حيدري پژوهش را زيربناي توسعه و پيشرفت استان دانست و از مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با حوزه پژوهش خواست تا زمينه راه‌اندازي پژوهشكده در اين استان را فراهم كنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز