اعتبار پروژه‌‏های اولویت‌‏دار استان ایلام تامین شد.

هيات وزيران بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور با اختصاص مبلغ 3 ميليارد و 100 ميليون ريال اعتبار به مردم ايلام موافقت كرد.
به گزارش ايلنا، به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور, هيات وزيران بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور, با اختصاص مبلغ 3 ميليارد و 100 ميليون ريال اعتباراز محل قانون بودجه سال 84 كل كشور به منظور تامين تسهيلاتي كه به 4700 نفر از مردم ايلام درزمان جنگ براي اسكان موقت پرداخت شده است, موافقت كرد.
همچنين, از اعتبار مذكور به ازاي هر فرد 800 هزار ريال (به طور متوسط) در اختيار وزارت كشور (استانداري ايلام) قرار مي‌‏گيرد, تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
هيات وزيران, در تصميمي ديگر مقرر كرد: براي تكميل آزمايشگاه پزشكي قانوني ايلام مبلغ 500 ميليون ريال اعتبار از محل قانون بودجه سال 84 كل كشور به وزارت دادگستري اختصاص پيدا كند.
با موافقت هيات وزيران, از محل قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت علاوه بر سهم عادي استان ايلام مبلغ 10 ميليارد ريال اعتبار نيز به پروژه‌‏هاي اولويت‌‏دار اين استان اختصاص يافت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز