"رنگین کمان" هاله مانند در آسمان ایلام

در يك پديده نادر جوي، آسمان ايلام ظهر دوشنبه با پديدار شدن دو حلقه از يك رنگين كمان به شكل دايره‌اي متكامل و هاله مانند و يك توده ابري مدور ،خيره‌كننده شد.

حوالي ظهر روز دوشنبه يك توده ابري هاله مانند كه دور تا دور آن رنگين كماني به شكل دايره‌اي بزرگ و متكامل،در آسمان ايلام ظاهر شد.

مركز هواشناسي ايلام با تاييد شكلگيري اين دو حلقه ابري و رنگين كمان هاله مانند درباره علت آن اعلام كرد:اين پديده نتيجه حركت جرياني ناپايدار از يك توده ابري بنام سيروس است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز