باجه‌های ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه در ایلام با ازدحام شهروندان مواجه شد.

در آخرين روز مهلت ثبت نام تلفن همراه بيشتر باجه‌هاي پستي ثبت نام سيم كارت تلفن همراه در ايلام با ازدحام شهروندان مواجه شده است.

بيشتر شهروندان ايلامي با استناد به اينكه مهلت ثبت‌نام تلفن همراه ديگر تمديد نخواهد شد، با ازدحام در باجه‌هاي پستي اقدام به نام‌نويسي مي‌كنند.

اكنون بيشتر باجه‌هاي پستي با ازدحام بي‌سابقه شهروندان ايلامي براي ثبت نام تلفن همراه مواجه شده است.

يكي از شهروندان ايلامي گفت: با توجه به اينكه مهلت قانوني ثبت‌نام تلفن همراه امروز به پايان مي‌رسد، بيشتر شهروندان در آخرين لحظه اقدام به نامنويسي كرده‌اند.

علي مرادي افزود: ازدحام بيش از حد شهروندان در آخرين روز ثبت‌نام تلفن همراه باعث صفهاي طويل شده است.

رييس روابط عمومي شركت مخابرات ايلام نيز گفت: بر اساس بخشنامه وزارت ارتباطات ثبت‌نام تلفن همراه تمديد نخواهد شد.

علي پورنادر روز پنجشنبه به خبرنگار ايرنا بيان كرد: بر اين اساس همه باجه‌هاي پستي و خدماتي استان مكلف شده‌اند تا آخرين نفر متقاضي تلفن همراه را ثبت نام كنند.

وي اظهارداشت: متقاضيان تلفن همراه در استان ايلام مي‌توانند با مراجعه به دفاتر پستي نامنويسي كنند.

وي به تعداد متقاضيان تلفن همراه در استان ايلام اشاره‌اي نكرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز