چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

۵۰۰‬میلیارد ریال برای تکمیل طرحهای ملی تامین آب ایلام اختصاص یافت.

مدير عامل امور آب ايلام گفت: امسال ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال اعتبار ملي براي مطالعه اجرا و تكميل طرحهاي تامين آب اين استان اختصاص يافته است.

"علي لطفي" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين اعتبار براي مطالعه، اجرا و تكميل طرحهاي ساختماني سد و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، تعمير و انتقال آب، تجهيز شبكه‌هاي اندازه‌گيري آبهاي سطحي و زير زميني، ساماندهي رودخانه‌هاي اين استان هزينه مي‌شود.

وي با بيان اينكه اكنون پنج طرح آبي شامل شبكه آبياري و سد مخزني دشت عباس، گدارخوش، دويرج ، كنگير و ميمه در دست اجرا است، ادامه داد: براي تكميل ساختمان سد و شبكه‌آبياري و زهكشي اين طرحها ‪ ۴۲۰‬ميليارد ريال اعتبار ملي هزينه مي‌شود.

لطفي خاطرنشان كرد: همچنين ‪ ۸۰‬ميليارد از اين اعتبار صرف طرحهاي مطالعاتي دو سد مخزني چناره و سيكان استان ايلام مي‌شود.

وي ادامه داد: با هزينه اين اعتبار طرحهاي ساختماني سد و شبكه‌آبياري و زهكشي ميمه دهلران و مولاب آبدانان تا پايان سال جاري به بهره‌برداري كامل مي‌رسد.

وي گفت: با بهره‌برداري از اين طرحهاي آبي ميزان استحصال آب در استان ايلام از ‪ ۶۵۰‬ميليون متر مكعب به دو ميليارد متر مكعب در سال افزايش مي‌يابد.

لطفي يادآور شد: همچنين ‪ ۱۵۰‬هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي اين استان آبي مي‌شود.

وي اضافه كرد: اكنون تنها از مجموع ‪ ۲۵۰‬هزار هكتار زمين كشاورزي ‪۵۵‬ هزار هكتار آن آبي و مابقي ديم است.

مدير عامل امور آب ايلام گفت: پارسال براي اجرا، توسعه، ترميم و تكميل ‪ ۱۳‬طرح آب در استان، ‪ ۲۸‬ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارهاي استاني هزينه شده است.

نظرات ارسال نظر