زلزله ای به قدرت ۴.۲ ریشتر ساعت ۲۱:۰۳:۴۵ صالح آباد را لرزاند!

زلزله ای به قدرت ۴.۲ ریشتر لحظاتی پیش صالح آباد را لرزاند. این زلزله در شهر ایلام و مناطقی دیگر نیز احساس شده است.

اخبار تکمیلی متعاقباْ ارسال خواهد شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز