ایلامی ها شب را بیرون ازخانه‌گذراندند

در پي زمين لرزه چهار و دو دهم ريشتري در صالح آباد استان ايلام بيشترمردم شهر ايلام خانه هاي خود را ترك كردند .

خيلي از خانواده هاي ايلا‌مي پس از اين زمين لرزه همراه فرزندان خود به فضاهاي باز روي آوردند و شب را در بيرون از منزل سپري كردند.

استاندار ايلام از تشكيل ستاد بحران و آمادگي كامل اعضاي ستاد حوادث پيش بيني نشده استان براي مقابله با هرگونه حوادث احتمالي ناشي از زمين لرزه خبر داد.

وي افزود: تاكنون هيچگونه خبري مبني بر خسارت زمين لرزه ديشب در صالح آباد دريافت نشده است .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و 0روز