حفاظت از زیستگاه‌های ایلام در گرو مشارکت سازمان یافته مردم است.

مدير كل حفاظت محيط زيست ايلام گفت: حفاظت از عرصه‌هاي زيست محيطي استان در گرو مشاركت سازمان يافته مردم است.

"حسين محمدي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: با توجه به گستردگي و همچنين مجاورت و درهم آميختگي حيات انساني و زيستگاه‌هاي طبيعي، حفاظت از آنها تنها با مشاركت آگاهانه مردم محقق مي‌شود.

وي افزود: تاكنون در راستاي جلب مشاركت سازمان يافته مردم ‪ ۲۰‬تشكل با بيش از ‪ ۱۰‬هزار نفر عضو در مناطق مختلف استان ايلام تشكيل شده كه اين اعضا با شركت در كارگاه‌هاي آموزشي شيوه‌هاي حفاظت و حمايت از زيست محيطها را فرا گرفته‌اند.

وي با اشاره به ضرورت توسعه پايدار و همه‌جانبه افزود: بهبود شاخصهاي توسعه يك جانبه‌نگر موقتي بوده و پس از مدتي آثاري همچون تخريب منابع طبيعي بر مشكلات قبلي افزوده خواهد شد.

وي اضافه كرد: سازمان محيط زيست خواستار تعامل مناسب انسان و محيط زيست به معناي بهره‌وري از طبيعت در ضمن رعايت معيارهاي زيست محيطي است.

به گفته وي، در سال گذشته براي ارايه آموزشهاي همگاني زيست محيطي در اين استان ‪ ۱۲۰‬ميليون ريال اعتبار هزينه شد.

محمدي خاطرنشان كرد: در اين استان بيش از ‪ ۸۰‬زيستگاه طبيعي با گونه‌هاي متنوع گياهي و جانوري و مساحت بيش از يك ميليون و ‪ ۸۶۰‬هزار هكتار وجود دارد.

وي افزود : در حال حاضر ‪ ۲۱۰‬هزار هكتار از عرصه‌ها و زيستگاه‌هاي استان به شكل حفاظت شده، آثار طبيعي ملي، منطقه شكار و تيراندازي ممنوع تحت مديريت و نظارت حفاظت محيط زيست قرار دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز