‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال از محل درآمدهای ایلام وصول شد.

رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ايلام گفت: سال گذشته ‪۲۵۰‬ ميليارد ريال از محل درآمدهاي اين استان وصول شد.

"عباس اميدي‌نيا" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ازاين ميزان در آمد ‪ ۷۸‬درصد معادل ‪ ۱۸۰‬ميليارد ريال آن مربوط به بخش ماليات بود.

اميدي نيا ديگر درآمدهاي وصول شده در استان ايلام را مربوط به كالا و خدمات عنوان كرد.

وي اضافه كرد: ميزان درآمد وصول شده استان ايلام در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ‪ ۵۶‬درصد افزايش داشت.

وي درآمد پيش‌بيني شده وصولي درسال ‪ ۱۳۸۴‬را ‪ ۲۳۰‬ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: با وصول اين ميزان درآمد، بيش از ‪ ۱۰۰‬درصد درآمدهاي پيش بيني شده در سال گذشته تحقق يافت.

وي شناسايي منابع جديد مالياتي و گشايش بازاچه مرزي مهران را از دلايل افزايش درآمد استان در سال گذشته برشمرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز