میزان رشد جمعیت ایلام از متوسط کشور کمتر است

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفت: ميزان رشد جمعيت اين استان از متوسط كشور كمتر است.

دكتر"غلامرضا عسگري" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ميزان رشد جمعيت استان ايلام را ‪ ۱/۰۲‬درصد ذكر كرد.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه ميزان رشد متوسط جمعيت كشور ‪ ۱/۴‬درصد است.

وي ادامه داد: افزايش آگاهي و شناخت مردم و رعايت مسايل بهداشتي مانند تنظيم خانواده از دلايل كاهش نرخ جمعيت در استان ايلام است.

وي آموزشهاي تنظيم خانواده را شامل مراقبت از مادران باردار، پيشگيري از بارداري و مراقبت از كودكان شيرخوار عنوان كرد.

عسگري خاطرنشان كرد: در آخرين سرشماري جمعيت كه پارسال انجام شد جمعيت شهري، روستايي و سيار استان ايلام حدود ‪ ۶۲۰‬هزار نفر برآورد شده است.

وي، شاخص رسيدن به رشد جمعيت نرخ ثابت را از حيث اشتغال، رونق اقتصادي و زندگي بهتر موثر دانست.

وي افزود: كاهش ميزان جمعيت در اين استان نقش موثري در دستيابي به ارتقا سلامت اجتماعي دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز