آب سد کرخه سه هزار هکتار از اراضی دهلران را مشروب کرد.

با بهره برداري از مرحله نخست طرح انتقال آب درياچه سد كرخه طي آييني سه هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي دشت عباس و موسيان دهلران مشروب شد.

مدير كل امور آب استان ايلام در آيين بهره‌برداري از اين خط انتقال آب گفت: با اجراي طرح ملي انتقال آب سد كرخه به اراضي كشاورزي ايلام بيش از ‪ ۱۱‬هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌شود.

"علي لطفي" روز چهارشنبه افزود: هم اكنون سه هزار هكتار از اراضي دشت عباس در شهرستان دهلران تامين آب شده و پيش بيني مي‌شود تا پايان سالجاري هفت هزار هكتار ديگر از اين اراضي زير پوشش كشت آبي قرار گيرد.

وي اظهار داشت: با پايان يافتن مرحله نخست طرح انتقال آب سركرخه به اراضي دهلران، اكنون عمليات اجرايي انتقال آب دريچه سد كرخه به مناطق "عين خوش، موسيان، دشت عباس و فكه" در شهرستان دهلران استان ايلام به طول ‪ ۱۵‬كيلومتر و كانال آب بر اصلي به طول ‪ ۳۹‬كيلومتر آغاز شده است.

وي افزود: در مجموع با بهره‌برداري از اين طرح بيش از ‪ ۵۵‬هزار هكتار از اراضي دشتهاي حوزه شهرستان دهلران زير كشت آبي قرار مي‌گيرد.

لطفي گفت: عمليات اجرايي طرح ملي انتقال آب سد كرخه به دشت عباس، فكه و عين خوش در شهرستان دهلران از سال ‪ ۱۳۷۹‬آغاز شده است و پيش بيني مي‌شود تا پايان سال ‪ ۱۳۸۹‬به بهره‌برداري كامل برسد.

وي اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح تا پايان سال ‪ ۱۳۸۳‬بيش از ‪۳۰۷‬ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اعتبار مصوب براي اجراي اين طرح در سال گذشته بيش از ‪ ۱۲۰‬ميليارد ريال و در سال جاري ‪ ۱۹۱‬ميليارد ريال است.

وي تاكيد كرد: اجراي اين طرح نقش بسزايي در اشتغالزايي، بالا بردن سطح رفاه اجتماعي، اقتصاد و معيشت منطقه دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز