دانش‌آموزان ایلامی از دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای حمایت کردند.

جمعي از دانش‌آموزان شهرستان ايلام عصر چهارشنبه از دستيابي جمهوري اسلامي ايران به چرخه كامل سوخت هسته‌اي صلح‌آميز حمايت كردند.

اين دانش‌آموزان كه تعدادشان به بيش از يك‌هزار نفر مي‌رسيد با پوشيدن كفن كه بر روي آن شعارهاي "مرگ بر آمريكا" و "انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست" حك شده بود، در ميدان مركزي ‪ ۲۲‬بهمن شهرايلام زنجيره انساني تشكيل دادند.

اين دانش‌آموزان همچنين با در دست گرفتن پرچم پرافتخار جمهوري اسلامي ايران و نصب تراكتهايي از "محمود احمدي‌نژاد" شعارهاي "انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست" و "اي رهبر آزاده آماده‌ايم آماده" بار ديگر نواي قيام و ايستادگي را در فضاي شهر ايلام طنين‌انداز كردند.

يكي از اين دانش‌آموزان ايلامي گفت: ايران با دستيابي به دانش هسته‌اي صلح‌آميز دشمنان را وادار به عقب نشيني كرده است.

"بهروز اكبري" بيان كرد: دانش‌آموزان ايلامي همگام با سراسر كشور از دستيابي ايران به دانش هسته‌اي حمايت مي‌كنند.

دانش‌آموز ديگري گفت: اين دانش‌آموزان آمده‌اند تا به دشمنان بفهمانند كه هيچ قدرتي نمي‌تواند جمهوري اسلامي ايران را از دستيابي به توسعه محروم كند.

"مراد يوسفي‌زاده" افزود: دشمنان بدانند كه جوانان ايراني براي دستيابي به توسعه كشور از جان مايه مي‌گذارند.

رييس روابط عمومي آموزش و پرورش استان ايلام نيز در اين آيين فتح بزرگ ترين قله علمي جهان را توسط نخبگان اين مرز و بوم به ملت سرافراز ايران تبريك گفت.

"جبار قبادبيگي" گفت: اكنون زورمداران استكبار جهاني در برابر ايمان، اخلاص، شجاعت و پيشرفت علمي ايران اسلامي سرتسليم فرود آورده‌اند.

وي ادامه داد: اكنون حمايت همه جانبه آحاد ملت از دستيابي نخبگان بومي به فناوري هسته‌اي وظيفه‌اي ملي است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -3روز